מהו המימד החמישי? איך מגיעים אליו?

המידע המובא כאן נמסר באמצעות קבוצת השמונה ומובא כלשונו. לעיתים יידרשו ביאורים והעמקות למידעים ואלה זמינים עבורכם באמצעות שאלות במערכת התגובות מתחת לפוסטים.  הרגישו בנוח לשאול, לבאר, להשליך או לאמץ.  מיהי קבוצת השמונה תוכלו לקרוא כאן למטה למטה.

הממד החמישי הוא מצב תודעה


מהו הממד החמישי ואיך מגיעים אליוהמימד החמישי אינו מקום.  
הוא גם אינו זמן. 
המימד החמישי הוא מצב של תודעה.

המימד החמישי הוא מרחב בו התבניות האנרגטיות שבו, משודרות בתדרים גבוהים יותר מהממדים הנמוכים האחרים.

המשמעות הארצית של חיים דרך מימד 5D היא תפיסה אחרת של כל שקורה.

האירועים נקלטים ראשית דרך מנגנון הקליטה (רצפטורים) בשדה הלב.
שדה הלב 'זוכר' את התדרים הללו מזמן חיים ללא גוף, שם מתקיימת תקשורת בתדרים גבוהים ומעודנים יותר.
שדה הלב מסוגל לקלוט תדרים אלה ולשלוח אותות מתואמים אל המוח, כך שמקבלים הם במוח האדם פרשנות המגיעה מנקודת מבט גבוהה, אחרת.. 

הקשר בין נקודת מבט, שינוי תודעתי והממד החמישי

דמיינו שכל אירוע הוא נקודה במרחב רב-ממדי.
כשאומרים אנו רב ממדי, מתכוונים אנו שיש לו מופע ביותר מאשר שלושת הממדים המוכרים לכם: x,y,z.

כל אירוע הוא נקודה בשדה התודעה והאנרגיה – תבנית אנרגטית הרוטטת גלים ותדרים בשדה הפעולה שלה.

לכל נקודה כזו, 360 מעלות רב ממדיות.

על מנת שתבינו משמעות האמירה דמיינו מעגל, סיבוב של 360 מעלות סביב ציר X .
כעת הוסיפו סיבוב של 360 מעלות סביב ציר Y.
וכעת הוסיפו סיבוב 360 מעלות סביב ציר Z ו- 360 מעלות על צירי ממדים נוספים שאינכם מיומנים עדיין לקלוט ולתפוס.

דמיינו כעת שמכל מעלה שכזו,  מתקיימת נקודת מבט.
מזהים אתם את תבנית האינסוף של הפוטנציאליים הקיימים למימוש?

יכולים אתם להתבונן על אירוע או מצב באופן קבוע דרך אותה נקודת מבט, כמו עומדים אתם באופן קבוע באותה המעלה על אותו הציר ובאותו הממד. כאשר אינכם נעים על צירי הממדים ומשנים נקודות המבט שלכם על האירועים, אתם חווים אותם שוב ושוב כמו שכפול של אותו הדבר. התודעה נותרת כשהייתה.

כאשר אתם נעים על פני המרחב ומתבוננים באירועים ומשנים נקודת מבט, אתם חווים את האירועים אחרת. אותו האירוע ממש, כאשר נתפס דרך עדשת התודעה שלכם בנקודת מבט אחת, מקבל פירוש מסוים. כאשר נתפס דרך עדשת התודעה מנקודת מבט אחרת, יקבל פירוש אחר. משמע התודעה משתנה.

הפירוש האחר מייצר חוויה אחרת, החוויה האחרת מייצרת תגובה אחרת וכך, מתרחש שינוי בתבניות האנרגטיות, מתרחשת התמרה בתדרים, מתרחשת השתנות בקליטת החושים ובתפיסת האירועים – משתנה חווית החיים.

התנאי למעבר לממד החמישי

המעבר בשער לממד החמישי הוא מעבר תודעתי . 
 שינוי תדיר בנקודת המבט, מוביל לשינוי תודעתי וזה מתבטא בשינוי תדרי המאפשר חיים דרך הממד החמישי. 

על לאפשר את החיים דרך הממד החמישי, עוברים אתם תהליכי התמרה ושינוי בשדה האלקטרומגנטי של שער הלב. כאשר שדה הלב פתוח משמע, אתם קולטים ומשדרים דרך שדה הלב, שכן האותות הנקלטים מהממד החמישי נושאים תדהים גבוהים.

בשלב המעבר בו נמצאת כעת האנושות, על מנת לקלוט ולשדר את תדרי הממד חמישי, נדרש  'זיכרון נשמתי' על מנת: 

לקלוט אותם > לזהות אותם > לעבד אותם > לשדר אותם > ולשלבם במנגנון היקומי שמתקיים על בסיס עקרון סיבה ותוצאה:

שידור תבנית אנרגטית >> התאבכות (מגנוט)  >> קליטת תבנית אנרגטית >> עיבוד, פרשנות, תוצאה


שידור, התאבכות, קליטה, עיבוד – וחוזר חלילה, באמצעות תבניות אנרגטיות של ביליוני גופי אור, באינסוף נקודות מבט, על פני ממדים רבים.

התנהלות וחיים דרך הממד החמישי מתאפשרים תודות לפירוק תבניות אנרגטיות קיימות בתדרים נמוכים והתמרתם לתדרים גבוהים הבאים לידי בידי במחשבות, תחושות, פעולות, תגובות – חייכם.

תבניות אנרגטיות ישנות מוכרות לכם כדרכי חשיבה, עמדות, דפוסי התנהגות, אמונות – מצעי גידול של תגובות אוטומטיות למילים, מעשים, רגשות של אחרים.

פיגוג או התמרה של תבניות אנרגטיות מוכרות ויצירת תבניות אנרגטיות חדשות, מתאפשר תודות לזכות הבחירה לשנות, ולכוח הבריאה הקיים לכל אחד מכם.

כוח הבריאה - הכוח שלך לברוא

כוח הבריאה הוא :

    הבחירה לשנות  >>  שינוי נקודת מבט >> שינוי תפיסה >> שינוי תגובה >> יצירה = בריאה חדשה

 יצירת השינוי התודעתי היא לא יותר מהחלפת תבנית אנרגטית אחת באחרת.

את הפחדים אשר אתם מרגישים, אתם מרגישים על סמך התבניות הישנות הרוטטות בכם.

זוהי שעתכם להתמיר ולעדכן תבניות אלה, לפוגג את הפחדים בעזרת תדרים גבוהים. ככל שתגביהו את תדרי המפה האנרגטית שלכם, כך תחוו בחייכם יותר אומץ להיות ולהנכיח את מי שאתם, את מי שאתם יודעים שאתם, את מי שאתם נזכרים במי שאתם.

כשמתפוגגות תבניות אנרגטיות ישנות של זיכרונות והשפעותיהם במשך דורי דורות, משילים אתם שכבות של תאים תודעתיים מתוככם.

מהחיבור הנקי אל מהותכם, יכולים אתם לבטא, לתת תוקף לכישורים ולסגולות שלכם – ביתר פשטות:
 יכולים אתם לשדר אהבה ולדעת שאתם בטוחים. 
יכולים אתם לשדר בנתינה ולדעת שאתם מתוגמלים.
יכולים אתם לשדר הבנה וקבלה ולדעת שגם כאשר האחר לא בתדר תואם לזה שלכם, עדיין פועמת בו פעימת אהבה.

החיים בממד החמישי יתקיימו לסירוגין


יש ותחוו ותתפסו אירועים ומצבים כזכור לכם, כפי שנהגתם. יש ותחוו ותתפסו אירועים ומצבים כחדש, כביטוי התדרים הגבוהים של הממד החמישי באמצעותכם. אירועים ימשיכו להתרחש בחייכם כפי שהתרחשו עד כמה אך נקודת המבט, תפיסתכם ותגובתכם יקבעו את תדירות הישנותם, עצמתם ותוצאתם. הפעילו את כוח הבריאה שלכם והקטינו הישנותם.

תנועה מתמדת ומעברים בין נקודות מבט, התמרת תבניות אנרגטיות קיימות ועיגון תבניות אנרגטיות חדשות, יעבירו אתכם דרך שערים חדשים והחיים דרך ממדים אחרים נקלטים, נתפסים ונחווים אחרת.

המשמעות הארצית תהא עבורכם בצורת חשיבה יצירתית, השראה, רעיונות חדשים, יצירתיות, בהירות ודיוק, בחירת החלטות הרמונית לכם, מפגשים עם אנשים שנעים ומהנה איתם, הגשמה בסדרי גודל אחרים ועוד ועוד ועוד כאינסוף הפוטנציאליים הניתנים למימוש.

היו ברוכים,
קבוצת השמונה

מהרהורי מחשבתי

המסרים של קבוצת השמונה מיועדים לרמת תודעה הבשלה להכיל מסרים אלה ולשלב בחיי היום יום. השילוב בחיי היום יום הוא זה שמייצר את השינוי הלכה למעשה. לידע עצמו אין ערך אם אינו עומד במבחן המציאות של החיים שלנו. 

על מנת להרוויח למידה והשפעה על איכות החיים והתוצאות בהם, אני יכולה להציע לקרוא שוב את הפוסט הזה, להתייחס אליו כאל חומר לימוד, ולבדוק, מה אפשר לקחת ממנו כבר עכשיו לחיים ולעבוד איתו.

כשאני אומרת 'עבודה' אני מתכוונת לכמה היבטים. הראשון: התבוננות. מטרתה להכיר לעומק את הביטוי הגשמי של הידע המנטלי. איך בא לידי ביטוי כוח הבריאה בלי שעושים איתו דבר במודע. איך בא לידי ביטוי מנגנון הסיבה ותוצאה כפי שתואר ברובד האנרגטי. רק להתבונן. לקלוט. לזהות. עדיין לא לעשות מעבר לזה. 

ההיבט השני: לבחון איך אפשר לעשות שימוש במידע שמופיע בפוסט הזה. לבחור להתנסות במצבים יזומים, מודעים. 

היבט שלישי: להתנסות. השינוי נוצר רק תודות להתנסות. ללא התנסות אין חוויה ואין תוצאה. 

מניסיוני בשנים האחרונות בהתמרת תבניות אנרגטיות בהתמדה אדוקה אני יודעת לשתף כי אחת הדרכים המשפיעות ביותר ליצר שינויים ברובד האנרגטי הוא לקדש זמן לעבודה אנרגטית שבה מתעלים את כל תשומת הלב לקליטה – זיהוי – פענוח – שידור. ככל שמרבים לעסוק בזה, כך מתפתחת היכולת לקלוט ולשדר תדרים גבוהים יותר. זהו גם השער לפיתוח קליטה על חושית (על זה אכתוב בנפרד).

מוזמנים להרהר בכתב כאן, לשאול שאלות אודות הטקסט, לחלוק, לבטא, להעשיר את הקהילה כולה. 

המפגשים הללו הם מרחב בו נקדש זמן להיכרות עם עולם האנרגיה כפי שהוא נוכח בתוכנו, סביבנו ומחוצה לנו.
את המידעים שמעבירים אלינו בכתב קבוצת השמונה, נקבל בצורת הדרכות של מדיטציות והפעלות אקטיביות כדי שנוכל באמת לשנות את רמת האנרגיה ומצב התודעה שלנו. כל הפרטים וההרשמה בלחיצה על התמונה או כאן.

תגובות בפייסבוק

לפוסט הזה יש 2 תגובות

 1. ריקי

  אנסה להסביר, נניח שאת עומדת במקום מסוים,
  למשל, בכיכר העיר ומתבוננת על סצנה מסויימת.
  להבנתי-מתקיים בתוכך תהליך קידוד ופענוח
  עם לפחות שלושה שלבים:
  שלב ראשון: בו איתותים יגיעו לאיברי החישה
  המוכרים לנו :,עיניים ,אוזניים, אף, אולי מגע(משב רוח על העור)
  בשלב שני , האיתותים יפוענחו על ידי המוח ויקבלו פרשנות ראשונית
  כמו מה אני רואה? (עוברים ושבים )מה אני שומעת? (דיבורים)
  ובשלב שלישי התודעה הרחבה שלך
  זו שיודעת לפרש באופן רב מימדי
  תיתן משמעות ,תספר סיפור.
  תהליך החישה הנ"ל סייע לך לתפוס ולהבין את המציאות
  שמתרחשת בנקודת זמן ספציפית ובנקודת מרחב ספציפית מול עינייך וחושייך.
  אילו היית פוסעת כמה עשרות מטרים לצד השני של הכיכר ומביטה משם על אותה סצינה ,
  קרוב לוודאי שהחושים שלך היו מקבלים איתותים אחרים, המוח היה מפרש אותם
  והתודעה הרחבהשלך עשויה היתה לקבל תפיסת מציאות אחרת
  ולהעניק לה סיפור ופרשנות אחרים.
  משמע לאותו תרחיש -אירוע נוצרו אצלך
  שני סיפורים ו/תפיסות מציאות שונות, רק
  מעצם שינוי המקום
  ממנו התבוננת על האירוע
  מסקנה:
  נקודת מבט מאפשרת תפיסת מציאות
  ייחודית לה ,או במילים אחרות,
  תפיסת מציאות, היא תלויית נקודת מבט.
  אם ההגדרה של חוש היא כל מה שמסייע לנו לתפוס (להבין) את המציאות,
  אזי נובע מכך שגם נקודת מבט היא חוש.
  אותו עקרון עובד גם כשהאירוע בכיכר העיר מתקיים בזכרונינו או בדמיונינו.
  במקרה כזה, חלק מחושי הגוף שלנו מגיבים לאיתותים מאותה "כיכר וירטואלית" ,המוח שלנו
  מפרש אותם והתודעה שלנו משחזרת או בוראת סיפור-מציאות ,מנקודת מבט ספציפית שיש לה
  על אותו אירוע וירטואלי.
  אם נזיז את התודעה למקום אחר בכיכר
  ונביט על הסיפור אחרת-למשל נדמה שאנחנו אחת הדמויות באירוע,
  יש מצב שהמוח ישדר איתותים אחרים והתודעה תיצור סיפור/מציאות שונה
  לאותו תרחיש לא-מוחשי.
  כלומר גם שינוי נקודת מבט תודעתי
  מאפשר תפיסת ופירוש מציאות חדשים(שלא היו קודם)
  משמע -נקודת מבט פיזית או תודעתית
  משמשת כחוש.
  מקווה שיותר ברור עכשיו.

 2. אביב גלבוע

  מתקיים אצלך בלבול בין השאלה "האם קיימת מציאות אובייקטיבית שאינה תלויה בצופה" ובין השאלה לגבי פרשנות של אותה המציאות. ניקח את דוגמת הכיכר, נניח ששני אנשים מתבוננים על מעבר חצייה משני צידי אותה כיכר, שניהם רואים הולך רגל חוצה את מעבר החצייה, האחד רואה אותו מגבו והשני מפניו. ברור לשניהם שהם רואים את אותו האיש למרות שאם ישאלו אותם שאלות עליו (צבע בגדים, מראה, מבנה, מצבו הרגשי) סביר שנקבל תשובות שונות במידה כזו שיתכן ונחשוב שמדובר בשני אנשים שונים. כלומר, ברור לכולם שחזו באירוע אמיתי ומציאותי (לא מבלבל את זה עם שאלות מטריקס למיניהן) אלא שהפרשנות המוחית של האירוע תלויה בצופה. עכשיו, אם האיש יידרס באמצע מעבר החצייה, איש מהצופים לא יחשוב שהאיש לא נדרס ולא מת. אין כאן עניין של מימדי תודעה או מציאות מקבילה. הדרך הפשוטה להוכיח זאת היא על ידי הפעלת מעגל מצלמות סביב הכיכר. המצלמות הנן אינרטיות לפרשנות ויש להן רק מציאות אחת.
  אותו הדבר ניתן לנסח גם לגבי כיכרות של תודעה. דרך אגב אם תסובבו קו סביב כל ציר תקבלו מעגל דו מימדי ולא יותר, אם תסובבו דיסקה תקבלו ספירה.

כתיבת תגובה